Stille Week: dinsdag

Matteüs 26
20Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22Dit     bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uit­leveren. 24De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

De schuldvraag

Wie droeg er schuld aan de uitlevering van Jezus? Judas! Die heeft Hem verraden. Jezus doelt ook op zijn schuld: het was beter voor hem geweest dat hij nooit geboren was. Met andere woorden: het loopt slecht met hem af. Toch kun je ook naar anderen wijzen: de leiders van het volk zaten erachter, die hebben Judas gebruikt. En de andere leerlingen hebben Hem aan zijn lot overgelaten.

Wie heeft de schuld van de coronacrisis? Chinezen die het niet kunnen laten exotische beesten te eten. De Chinese overheid die de uitbraak eerst onder de pet heeft gehouden. We kunnen de kring ook breder trekken. Het is de keerzijde van de globalisering. In onze overmoed denken we dat er geen einde is aan de groei. Of: reizigers zijn er debet aan die zo nodig het hele jaar door de wereld tot in de verste uithoeken moeten bezoeken. Of: de carnavalsvierders in Brabant zijn de kwaaie pier. Zo kunnen we nog even doorgaan. Eigenlijk is het moeilijk een grens te trekken. Je hoeft maar één keer onvoorzichtig te zijn geweest, en je kunt ongewild aan de verspreiding hebben bijgedragen.

Terug naar Jezus. Het is verschrikkelijk wat Judas heeft gedaan. Het is afschuwelijk dat de Joodse elite van Jezus af wilde en daar geen middel voor schuwde. Maar zij zijn daarin het toonbeeld van hoe mensen kunnen handelen als ze gefrustreerd zijn of zich in hun positie bedreigd voelen. Jacob Revius dichtte: ‘’t En zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten…, ík ben ‘t.’

Het verrassende nieuws is dat God niet in de schuldvraag blijft steken. Ondanks wat ze zijn eigen Zoon hebben aangedaan, aanvaardt Hij deze kruisdood als afdoende offer voor onze zonden. Dat is om stil van te worden.

Gebed
Heer, als het erop aan komt
ben ook ik niet bereid mijn zelfbeschikking op te geven,
zolang U mij niet te sterk wordt.
Vergeef mij, overweldig mij, en neem mij in uw dienst;
dat ik dankbaar mij aan U toevertrouw
en ook vergevingsgezind ben naar anderen toe.
Amen.

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reacties staat uit voor Stille Week: dinsdag

Stille Week: maandag

Matteüs 26
6-7Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden –aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. 8De leerlingen erger­den zich toen ze dit zagen en zeiden: ‘Wat een verspilling! 9Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’ 10Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. 11Want de armen zijn altijd bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 12Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. 13Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Verbondenheid
De vrouw die Jezus zalft, toont verbondenheid. Zij kan niet meer zonder Jezus leven. Zij is geraakt door de liefde die Hij aan haar en zoveel anderen heeft bewezen. In haar heldere taxatie van de gebeurtenissen ziet zij het verdere verloop voor zich: Jezus zal sterven. Hartstochtelijk toont zij haar liefde voor Hem met die kostbare olie. ‘Zij prepareert mijn lichaam voor het graf’, is de duiding door Jezus.

Hoe je met iemand verbonden bent, realiseer je je pas goed als je die ander moet missen. Dat ervaren wij wanneer wij onze geliefden niet meer mogen bezoeken, of wanneer de gedachte in ons opkomt dat ze ook besmet kunnen raken met het virus en kunnen overlijden. En we kunnen veel voorzorgsmaatregelen treffen, maar als het gebeurt, staan we machteloos op afstand. Je zou elkaar vast willen houden en laten merken wat de ander voor je betekent. Net als die vrouw in Betanië.

In deze periode worden mensen vindingrijk om elkaar hun verbondenheid te tonen. Bellen, appen, kaarten sturen, zwaaien, massaal applaudisseren. De vraag blijft hoe lang we deze positieve houding volhouden. Het zal afhangen van de kracht van onze liefde. Die liefde blijft krachtig wanneer zij gevoed blijft worden door de liefde die Jezus voor ons heeft bewezen en die Hij nog steeds naar ons laat uitgaan.

Gebed
Heer, maak ons krachtig in de liefde,
dat wij naar elkaar blijven omzien en onze verbondenheid ervaren.
Vergeef ons daarin wat wij tekortschieten.
Vul ons met de energie van de heilige Geest.
Sta allen bij die moeten lijden.
Wees met wie eenzaam zijn.
Verenig ons in U: één lichaam.
Maak ons vindingrijk om elkaar te laten merken dat we om elkaar geven.
Amen.

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Stille Week: maandag

Stille week

In de Stille (of Goede) Week wordt elke dag als regel een vesper gehouden. Maar in deze ongewone tijden zijn we genoodzaakt van de regel af te wijken. In de kerk waarin ik werk is er alleen op Goede Vrijdag een internetviering. Voor alle andere avonden zijn de samenkomsten, die we samen met de plaatselijke GKV verzorgden, vervallen.

Om toch het karakter van de Stille Week te bewaren, publiceer ik op mijn weblog elke avond voorafgaande aan de bedoelde dag een korte Schriftlezing, overdenking en een kort gebed. Daarin wordt een verbinding gelegd tussen de laatste week van Jezus op aarde vóór zijn opstanding en de bijzondere situatie waarin wij ons nu bevinden.

Mag ik je uitnodigen om dagelijks mee te doen?

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Reacties staat uit voor Stille week