Stille Week 2022

Woensdag 13 april

Marcus 14

3Toen Hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan een huidziekte had geleden – aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje open en goot de olie uit over zijn hoofd. 4Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor?’ 6Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? 8Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 9Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’


KHARKIV (CHARKOV)

Deze stad in het noordoosten van Oekraïne lag de eerste weken van de oorlog voortdurend zwaar onder vuur, maar hield stand. Het lijkt wel of het offensief hier is vastgelopen, zoals ook op andere plaatsen. Waar haalden de mensen de moed vandaan?

Waar haalde die vrouw de moed vandaan, om tegen de heersende mening in haar uitzonderlijke daad te verrichten en haar vermogen over Jezus uit te gieten?

Het was liefde. Liefde voor het land en de stad in het eerste geval, liefde voor Jezus in het tweede.

Liefde doet wonderen. Liefde is tot meer dan het gewone in staat.

Mensen die de moed van de liefde opbrengen, verdienen het om in herinnering te blijven. Denk aan Nelson Mandela, aan Desmond Tutu, en bij ons aan Titus Brandsma in de tweede wereldoorlog. Zij zijn een lichtend voorbeeld, zoals ook die vrouw dat is. Op een ander niveau dwingen ook de inwoners van Kharkiv respect bij ons af.

Om de zalving door een vrouw,
vreugde-olie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Gezang 178: 3

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Stille Week 2022

Stille Week 2022

Dinsdag 12 april

Lukas 19

41Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen om de stad. 42Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 44Ze zullen je met de grond gelijkmaken, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’


MARIOEPOL

Om deze stad kun je huilen. Een havenstad strategisch gelegen aan de Zee van Azov en grenzend aan de afvallige oostelijke regio Donbas, is wekenlang het mikpunt geweest van Russisch artillerievuur. Een muziektheater is in puin geschoten, een ziekenhuis met een kraamafdeling, een kunstacademie. Naar schatting 130 mensen onder de puinhopen levend begraven in de schuilkelder. Vluchtroutes worden telkens weer onder vuur genomen, vooral wanneer mensen wegrennen zodra ze ontdekken dat ze naar Russisch grondgebied worden gebracht. Aan alles is gebrek. Maar het stadsbestuur weet van geen wijken. Overgave? Nooit! Zo is de stand van zaken althans wanneer ik dit opschrijf. De afkeer van Russische overheersing is zo groot, dat het verzet ongekend vastberaden is. De mensen weten wat ze willen: leven in vrijheid, zonder onrecht.

Om Jeruzalem is ook gehuild. Jezus was het die dat deed. De omstandigheden waren heel anders. Hij vestigde zijn blik op de stad die lag te blinken in de zon. Op dat moment was er nog niets aan de hand. Maar de vrede was van betrekkelijk korte duur. De verwoesting zou 40 jaar later een feit zijn. Een grote puinhoop. Jezus voorzag dat. De stad zou zelf in opstand komen tegen de Romeinen, maar aan Gods Messias voorbijgaan. Hadden ze Hem maar als de vorst van de vrede erkend en waren ze Hem maar gevolgd op weg naar het rijk van God. Nog steeds roept Hij de mensheid daartoe op, in oost en west, in noord en zuid. Op de puinhopen van ons bestaan is Hij onze Redder. Ook voor de ontredderde mensen in Marioepol.


Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,

Kyrie eleison.

Gezang 178: 2

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Stille Week 2022

Stille Week 2022

Elke avond tot aan Pasen zal ik een meditatieve tekst posten op mijn weblog.
Daarin breng ik het lijden van Jezus in verband met de verschrikkingen die nu plaatsvinden in Oekraïne.
Beide thema’s houden ons erg bezig.
Het kan toch niet zo zijn dat deze twee werelden geheel gescheiden zijn.
God is bewogen met wat daar gebeurt.
Ik wens ieder een bemoedigend toeleven naar Pasen, het feest van de overwinning door lijden heen.

Maandag 11 april

Jesaja 53

3Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
4Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
5Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.


KHERSON (CHERSON)

Het is de eerste stad die in handen van de Russen gevallen is, in het zuiden van Oekraïne. Maar de bevolking bleef moedig de straat op gaan met Oekraïense vlaggen, om te protesteren tegen het onrecht van de brute oorlog en op te komen voor een leven in vrijheid. Zal het helpen? Misschien ontmoedigt het Russische militairen, die bij zichzelf gaan denken: waarom doen wij dit? Inmiddels had het de schijn dat de indringers zich zouden terugtrekken.

Onrecht – ook Jezus werd erdoor getroffen. Maar in zijn sterven aan het kruis kwam Hij moedig op voor het recht van Gods liefde. De profeet sprak er al van: door mensen veracht en gemeden, werd Hij om onze zonden doorboord. Heeft het geholpen? Zijn lijden bracht herstel. Deze manifestatie van zinloze opstand tegen God werd door de genadige God gemaakt tot de bron van verzoening. Hij is onze hoop!


Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,

Kyrie eleison.

Gezang 178: 1

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Stille Week 2022